Překlady

Zajišťujeme překlady ve všech oborech, ke každé zakázce přistupujeme individuálně a zadáváme ji nejvhodnějšímu odborníkovi. Našim partnerům neúčtujeme poplatek za odbornost.

Specializujeme se na překlady se zvláštním zaměřením

- překlady technických textů, manuálů, návodů a příruček (strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnika, energetika, řídící a regulační systémy, stavebnictví, apod.)
- ekonomické, obchodní a právní překlady (smlouvy, vyhlášky, zákony, právní dokumenty, obchodní korespondence, výkazy, výroční zprávy, firemní texty, prezentace,apod. )

Provádíme překlady se soudním ověřením (razítkem)

- rodné listy, výpisy z trestního rejstříku, vysvědčení, smlouvy apod.
- Problémem nejsou ani překlady z cizího do cizího jazyka, expresní překlady.


Veškeré překlady nabízíme zpracované v elektronické podobě. Váš text odešleme elektronickou poštou (e-mail: 24-hodinový přístup na Internet) či obyčejnou poštou. Zároveň je Váš text u nás archivován po dobu jednoho roku.

Absolutní samozřejmostí je pro nás zachování důvěrnosti překládaných dokumentů.

Rychlost překladu je závislá na rozsahu a stupni odbornosti textu. Běžné dodací lhůty se vypočítávají podle normy 6 normostran za den. Do této lhůty se nezapočítává den převzetí a den předání zakázky.

Překlady se účtují v normostranách ( NS ), 1 normostrana obsahuje 1 800 znaků včetně mezer, tj. 30 řádků x 60 úhozů. Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu podle statistických údajů v aplikaci MS Word. Za text kratší než jedna normostrana se účtuje cena 1 NS, stejně tak za poslední nedokončenou stranu.

Tlumočení

Zajišťujeme tlumočení doprovodné, konsekutivní, konferenční ve všech oborech, zejména při obchodních jednáních, technických jednáních, prezentacích, apod.

Tlumočení s doložkou soudního tlumočníka - např. při založení společnosti, valné hromadě, svatebních obřadech apod.

Tlumočení se účtuje paušální cenou za 1 den, jeden den přitom odpovídá 8 hodinám. Když je tlumočení (včetně času vynaloženého na cestu) kratší než 4 hodiny, je účtována poloviční sazba, tzv. minimální paušál. Minimální paušál je nejmenší účtovaná jednotka. Překročí-li 4 hodiny, účtuje se paušální cena za 1 den.

Ceny

Ceny našich služeb Vám na požádání rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem.